Boedelhof (Eefde)

Op deze pagina vindt u informatie over De Boedelhof.

Ligging

Ten oosten van de kern van het dorp Eefde, rechts aan de Boedelhofweg 40.

Ontstaan

Een vermelding over De Boedelhof vinden we in 1378 als Andries Yseren, een lid van het Zutphense patriciaat, met het goed wordt beleend.

Geschiedenis

De gronden, waarop later de havezate De Boedelhof verrijzen zou, moeten oorspronkelijk eigendom geweest zijn van het geslacht Van Nettelhorst, dat buiten Den Dam meer bezittingen in de buurt van Eefde had, maar in de veertiende eeuw dat alles afgestoten moet hebben.
Andries Yseren, een lid van het Zutphense patriciaat, wordt in 1378 beleend met het goed. Een andere Andries, vermoedelijk zijn zoon, wordt in 1436 beleend en dan levert het leenregister ons een duidelijke plaatsomschrijving, want hij "ontfinck dat goet geheiten Boedelhoff met sijnen tobehoren, in den kerspel van Warnsveld, in der buyrschap van Evede gelegen, daer nasst gelant is dat goet ter Havick an deen ende marck van Wolffseler an dander sijde", oftewel de Boedelhof in de buurtschap Eefde, dat destijds kerkelijk onder Warnsveld behoorde. Ter Havick is het thans nog bestaande landhuis 't Haveke en de Wolfelermark kwamen we reeds tegen bij Het Klaphek.
Het geslacht Yseren of Iseren blijft eigenaar van De Boedelhof tot 1601, want in dat jaar verkoopt Dirck het goed aan Gerlach van der Capellen. Als Gerlach in 1621 zijn nieuwe verworven bezit aan zijn zoon Alexander overdraagt, wordt die wel eigenaar van een havezate, maar dan één zonder een huis. Dat werd namelijk verwoest in de Tachtigjarige Oorlog en van dat verwoeste huis hebben we ook nog een oude omschrijving, wanneer drie getuigen in 1621 verklaren "dat sy hebben sien staen voor de tijden van Duc d'Alba een hoogh, vierkant steenen huis ofte spycker opten Poll van den Boelhof met leijen bekleet, met een toorn an de siid na 't veldt met een eerden Wal rontom, end met een doornen hegge an den voet van den wall met groote dubbelde graften en een cingel wal tussen beyden, end met twee touw bruggen, daer van de binnenste met een ijseren keten opgetrocken worden, end dat het huis op den Poll noch heeft gestaen als Taxis de Stadt in nam."
De Spaanse veldheer Joan Baptista de Tassis nam 1583 de stad Zutphen in en bij die gelegenheid zal het huis zijn verwoest, want een kaart uit 1628 toont ons een leeg eiland of pol in een dubbele gracht gelegen. Tien jaar later, in 1638 heeft Van der Capellen op die plaats en mogelijk met gebruik van oud muurwerk een nieuw huis gebouwd.
Alexander Hendrik van der Capellen, broer van Robert Jasper, die we reeds op De Marsch tegenkwamen, is de laatste van zijn geslacht op De Boedelhof.
Zijn weduwe, Adolphine Charlotta Reiniera van Nagell verkoopt het goed in 1808 aan een viertal Zutphense speculanten. In 1821 slagen zij er in om een koper hiervoor te vinden. Antoinette Maria Charlotte gravin Bentinck, douairière van Gijbert Ludolf Adriaan baron van Neukirchen genaamd Nyvenheim, eigenaresse van het naastgelegen landgoed De Voorst wordt de nieuwe eigenaar. Helaas is het haar alleen te doen om de landerijen en nog hetzelfde jaar van aankoop gaat alles tegen de vlakte, uitgezonderd het linker bouwhuis, dat dienst ging doen als pachtboerderij.
Het voormalige bouwhuis is het enige dat ons vandaag de dag herinnerd dat hier ooit een kasteel moet hebben gestaan. In de vorige eeuw is het verbouwd tot landhuis en sinds 1938 doet het dienst als clubhuis van de Mixed Hockey Club te Zutphen.
In verband met herontwikkeling van het terrein is in 2001 archeologisch onderzoek gedaan, hierbij zijn de wellen van de gedempte gracht teruggevonden. Het gebied rond het voormalige bouwhuis is opgedeeld in 6 kavels, 5 daarvan zijn verkocht voor nieuwbouw, op het zesde kavel staat het bouwhuis. In 2008 is begonnen met de bouw van de nieuwe huizen.
De Boedelhof zal gerestaureerd worden en geschikt gemaakt worden voor nieuwe bewoning.

Eigenaar/Bewoners

 

Huidige doeleinden

 

Toegankelijk

 
Foto's
Bronnen Jan Harenberg -  "Eens bolwerk van de adel, kastelen en landhuizen in de Achterhoek en Liemers"